Mobypark: Algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT UW WETTELIJKE RECHTEN, VERHAALMOGELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN.


VOORWOORD


Mobypark BV (hierna te noemen "Mobypark" of "wij") biedt een online platform om eigenaren van parkeerplaats (de "eigenaren") en automobilisten die parkeerplaatsen zoeken (de "automobilist", samen de "gebruikers") te verbinden. Deze service (de "service") is toegankelijk via www.Mobypark.com en elke andere website waar Mobypark de service beschikbaar stelt en als een toepassing voor mobiele apparaten (gezamenlijk het "platform"). Door het platform te gebruiken, stemt u ermee in zich volledig te houden aan en juridisch gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden ("voorwaarden"), ongeacht of u een geregistreerd gebruiker van de service wordt.

Het platform kan worden gebruikt om de vermelding ("vermelding") en boeking ("boeking") van parkeerplaatsen ("parkeerplaatsen") te vergemakkelijken. Dergelijke parkeerplaatsen zijn door eigenaren opgenomen in de vermeldingen op het platform. U kunt de vermeldingen bekijken als een niet-geregistreerd bezoeker van het platform; als u echter een parkeerplaats wil reserveren of een vermelding wil maken, moet u zich eerst registreren.

Zoals hierboven vermeld, stelt Mobypark een online platform of marktplaats met bijbehorende technologie beschikbaar aan eigenaren en automobilisten om elkaar online te ontmoeten en reserveringen van parkeerplaatsen rechtstreeks met elkaar te regelen. Ieder van de partijen en details van de parkeerplaats en de voorgestelde huurperiode ("huurperiode") staan vermeld in de bevestigingsmail ("bevestigingsmail") die door Mobypark naar de automobilist en de eigenaar is gestuurd na voltooiing van de boeking.

Mobypark is geen eigenaar, aanbieder of exploitant van onroerend goed, inclusief maar niet beperkt tot privéparkeerplaatsen, parkeergarages of andere parkeerplaatsen.

Wanneer een boeking is gemaakt, gaan de chauffeurs akkoord met Mobypark. Mobypark zal gebruik maken van derden (eigenaren) om de door de automobilist ingehuurde dienst te verlenen.

Deze voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van het platform en de dienst en omvatten verschillende beperkingen en uitsluitingen, een clausule die het rechtsgebied en de plaats van geschillen regelt en de verplichtingen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Door het platform te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de op dat moment geldende algemene voorwaarden volledig accepteert op het moment dat u het platform gebruikt.


1. TOEGANG TOT HET PLATFORM

Toegang tot het platform staat open voor iedereen met een internetverbinding.

Mobypark kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die optreedt als gevolg van een technische storing van het platform.

Mobypark behoudt zich het recht voor om de toegang tot het platform te onderbreken omwille van onderhoudsredenen of om een andere gerechtvaardigde reden.

Om gebruik te maken van het platform, is het noodzakelijk om een account ("account") op het platform aan te maken. Om toegang tot het platform te krijgen en om een boeking te maken of een vermelding te creëren, moet u zich registreren om een account aan te maken en lid te worden ("lid"). Registratie bij het platform is gratis en om een geregistreerde gebruiker te worden moet u wat algemene persoonlijke informatie verstrekken.

Het platform is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Elke toegang tot of gebruik van het platform door iemand jonger dan 18 is uitdrukkelijk verboden. Door het platform te gebruiken, geeft u aan en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Om uw account aan te maken, moet u uw huidige e-mailadres opgeven om uw registratie te valideren en om uw wachtwoord te ontvangen.

Iedereen die zich aanmeldt op het platform, stemt ermee in dat alle informatie die bij registratie wordt verstrekt waar en accuraat is en te allen tijde up-to-date zal worden gehouden. Als de verstrekte informatie niet waar en/of onjuist is, behouden we ons het recht voor om uw account te blokkeren, te annuleren of te verwijderen van het platform.

Uw account is strikt persoonlijk en mag niet door iemand anders worden gebruikt. U mag zich bij geen enkele registratie voordoen als een andere persoon, ongeacht of die andere persoon een gebruiker van het platform is.

U mag niet meer dan één registratie hebben en wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een account te blokkeren, te annuleren of te verwijderen van een persoon die op enig moment over meer dan één account beschikt.

U bent de enige verantwoordelijke partij voor de persoonlijke informatie die wordt verstrekt bij de registratie.

We behouden ons het recht voor om uw registratie onmiddellijk te beëindigen zonder kennisgeving als wij van mening zijn dat u deze voorwaarden hebt geschonden.


2. REGISTRATIE

Om gebruik te maken van het platform, is het noodzakelijk om een account ("account") op het platform aan te maken. Om toegang tot het platform te krijgen en om een boeking te maken of een vermelding te creëren, moet u zich registreren om een account aan te maken en lid te worden ("lid"). Registratie bij het platform is gratis en om een geregistreerde gebruiker te worden moet u wat algemene persoonlijke informatie verstrekken.

Het platform is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Elke toegang tot of gebruik van het platform door iemand jonger dan 18 is uitdrukkelijk verboden. Door het platform te gebruiken of te gebruiken, geeft u aan en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Om uw account aan te maken, moet u uw huidige e-mailadres opgeven om uw registratie te valideren en om uw wachtwoord te ontvangen.

Iedereen die zich aanmeldt op het platform, stemt ermee in dat alle informatie die bij registratie wordt verstrekt waar en accuraat is en te allen tijde up-to-date zal worden gehouden. Als de verstrekte informatie niet waar en/of onjuist is, behouden we ons het recht voor om uw account te blokkeren, te annuleren of te verwijderen van het platform.

Uw account is strikt persoonlijk en mag niet door iemand anders worden gebruikt. U mag zich bij geen enkele registratie voordoen als een andere persoon, ongeacht of die andere persoon een gebruiker van het platform is.

U mag niet meer dan één registratie hebben en wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een account te blokkeren, te annuleren of te verwijderen van een persoon die op enig moment over meer dan één account beschikt.

U bent de enige verantwoordelijke partij voor de persoonlijke informatie die wordt verstrekt bij de registratie.

We behouden ons het recht voor om uw registratie onmiddellijk te beëindigen zonder kennisgeving als wij van mening zijn dat u deze voorwaarden hebt geschonden.


3. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

De persoonlijke informatie verzameld door Mobypark wordt uitsluitend gebruikt voor het doel van het juiste gebruik van het platform en de dienst. Mobypark verzamelt alleen informatie die nodig is om het platform te gebruiken.

Mobypark houdt zich aan lokale of internationale wetgeving of regels met betrekking tot privacy en bescherming van persoonlijke informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, is onderhevig aan ons privacybeleid ("privacybeleid"). Het privacybeleid maakt deel uit van deze voorwaarden.

De service kan worden geïntegreerd met toepassingen van derden. Deze Applicaties van Derden hebben eigen voorwaarden en/of andere relevante voorwaarden of (privacy) beleid. Mobypark zorgt voor de bescherming van persoonlijke informatie die u ons verstrekt (zie privacybeleid).


4. AANBIEDINGEN/VERMELDINGEN

Als lid kunt u aanbiedingen plaatsen. U moet uw eigen aanbieding voor het platform maken. In uw aanbieding gaat u ermee akkoord alle relevante informatie over de parkeerplaats te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot:

Voor vermelding op het platform, moeten alle parkeerplaatsen geldige fysieke adressen bevatten.

Aanbiedingen worden openbaar gemaakt via het platform, Mobypark.com en subdomeinen en ook via tussenpersonen waar Mobypark mee werkt. Andere leden kunnen uw parkeerplaats via het platform boeken op basis van de informatie in uw aanbieding. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer een automobilist een boeking van uw parkeerplaats aanvraagt, u de automobilist niet vraagt om een hogere prijs te betalen dan in het reserveringsverzoek.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle vermeldingen die u plaatst. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat elke aanbieding die u plaatst en de boeking van een parkeerplaats in een aanbieding die u plaatst (i) geen inbreuk maakt op overeenkomsten die u bent aangegaan met derden, zoals vereniging van huiseigenaren, condominium, lease- of verhuurovereenkomsten, en (ii) zullen die (a) in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten (zoals bestemmingsplannen en wetten met betrekking tot de verhuur van woningen en andere eigendommen), belastingvereisten en regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op elke parkeerplaats die is opgenomen in een vermelding van uw bericht (inclusief alle vereiste vergunningen, huur en registraties) en (b) geen conflict veroorzaken met de rechten van derden. Houd er rekening mee dat Mobypark niet verantwoordelijk is voor de naleving door een eigenaar van overeenkomsten met plichten jegens derden, geldende wetten, regels en voorschriften. Mobypark behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook de toegang tot een advertentie te verwijderen of uit te schakelen, met inbegrip van advertenties die Mobypark naar eigen goeddunken om welke reden dan ook als verwerpelijk beschouwt, in strijd met deze voorwaarden of anderszins schadelijk voor het platform.

Niettegenstaande het voorgaande fungeert Mobypark als de beperkte gemachtigde betalingsagent van de automobilist met het doel namens de eigenaar betalingen van automobilist te accepteren van bedragen die door de Host worden bepaald (inclusief kosten en/ of belastingen).

De foto’s in een aanbieding zijn strikt indicatief. Mobypark is niet verantwoordelijk voor enige discrepantie tussen de informatie en foto's die door eigenaren van een advertentie en de eigenlijke parkeerplaats worden verstrekt; het adres van de parkeerplaats; eventuele beperkingen op de soorten voertuigen waarvoor de parkeerplaats geschikt is; andere informatie of beperkingen die van toepassing zijn op de parkeerplaats waar een automobilist op moet letten voordat hij de parkeerplaats boekt.


5. PARKEERPLAATS

U stemt ermee in dat het platform geen verantwoordelijkheid draagt voor de parkeerplaats anders dan om de services onder deze overeenkomst te leveren, waaronder het administreren en bevestigen van boekingen en het innen van betalingen.

Hoewel we er naar streven om er voor te zorgen dat de op het platform geadverteerde parkeerplaatsen van een bevredigende kwaliteit zijn, bieden wij geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van een parkeerplaats voor de vereisten van de automobilist. Evenzo zullen we op de eigenaar vertrouwen voor informatie over een parkeerplaats op de website en hoewel we redelijke inspanningen doen om de juistheid van dergelijke informatie te verifiëren, bieden we geen garantie met betrekking tot deze details.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de locatie of toestand van een parkeerplek, de beschikbaarheid ervan of het gedrag van de eigenaar.

We doen ons uiterste best om er voor te zorgen dat onze eigenaren een goede service bieden en dat hun parkeerplaats in overeenstemming is met de verwachtingen van de automobilist, maar we accepteren geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk als de parkeerplaats of de diensten van de eigenaar in het algemeen niet voldoen aan de wensen van de automobilist of als de automobilist ze op geen enkele manier bevredigend vindt. De automobilist kan contact opnemen met Mobypark voor elke vraag/klacht, omdat de automobilist een overeenkomst aangaat met Mobypark.


6. VERPLICHTINGEN VAN EIGENAARS

De eigenaar vertegenwoordigt, garandeert en stemt ermee in dat hij geen vals account bij Mobypark zal aanmaken of zijn account zal gebruiken voor immorele of illegale activiteiten of doeleinden, inclusief (zonder limiet) kwaadwillende of frauduleuze boekingen of witwassen van geld.

We behouden ons het recht voor om de parkeerplaats op elk moment te inspecteren om de verschuldigde vergoedingen te verifiëren. Verder behouden wij ons het recht voor foto's te maken van de parkeerplaats zelf met als doel de parkeerplaats te verifiëren en om kwaliteitsfoto's van de plaats aan de automobilisten te leveren.

De eigenaar dient er voor te zorgen dat de parkeerplaats correct en volledig wordt beschreven in de opsomming en met name als de parkeerplaats niet geschikt is voor bepaalde typen voertuig of als er toegangsbeperkingen zijn, dat die worden gespecificeerd.

De eigenaar zal er voor zorgen dat de parkeerplaats beschikbaar is voor de duur van de huurperiode en de automobilist niet hinderen of te verhinderen om in de parkeerplaats te parkeren. De eigenaar staat geen andere persoon dan de automobilist toe en staat op geen enkel moment gedurende de huurperiode toe dat een ander voertuig dan het in de bevestigingsemail vermelde voertuig de parkeerplaats bezet.

De eigenaar verklaart en garandeert dat hij alle nodige wettelijke en planningsgoedkeuringen heeft om een licentie te verlenen voor het gebruik van de parkeerplaats en dat de licentie voor het gebruik van de parkeerplaats voldoet aan alle toepasselijke wetten, belastingverplichtingen, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de parkeerplaats, inclusief maar niet beperkt tot bestemmingsplannen en wetten die van toepassing zijn op de verhuur van of licenties voor het gebruik van woon- en andere eigendommen.

De eigenaar stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen na ontvangst van enige kennisgeving, correspondentie of contact in welke vorm ook van enige overheidsinstantie, verhuurder of Vereniging van Eigenaren (of andere personen die een appartementsgebouw beheren waarvan de parkeerplaats deel uitmaakt) in verband met het gebruik van een parkeerplaats voor doeleinden die door dit platform worden beoogd. Na een dergelijke kennisgeving van de eigenaar behouden wij ons het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen en de parkeerplaats van het platform te verwijderen.

De eigenaar gaat ermee akkoord dat we op geen enkele manier jegens hem aansprakelijk zijn als de eigenaar enige schade lijdt als gevolg van een overheidsinstantie of een andere relevante openbare autoriteit die tegen hem een vordering instelt of enige andere actie tegen hem onderneemt als gevolg van de plaatsing van de parkeerplaats op het platform.

De eigenaar zal:

- alle boekingen met automobilisten honoreren;
- de parkeerplaats voorzien in overeenstemming met de details en informatie uiteengezet in de aanbieding;
- er voor zorgen dat alle informatie over zichzelf en zijn parkeerplaats in alle opzichten waar en nauwkeurig is en niet op een manier kan worden uitgelegd die misleidend is voor een automobilist;
- alle automobilisten op een professionele en beleefde manier behandelen en op een zodanige wijze dat hij onze reputatie geen schade berokkent;
- alle vragen van automobilisten met betrekking tot een parkeerplaats en boekingen op een snelle en bevredigende manier afhandelen;
- voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, belastingvereisten en regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op de parkeerplaats, inclusief maar niet beperkt tot bestemmingsplannen en wetten die van toepassing zijn op verhuur van of licenties voor het gebruik van woon- en andere eigendommen;
- alles in het werk stellen om eventuele geschillen die zich tijdens een huurperiode voor verhuurder kunnen voordoen, te beslechten, inclusief het ondernemen van actie die nodig is om het geschil zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen, zodat de automobilist zijn boeking nog steeds kan gebruiken;
- een echte volledige en nauwkeurige vermelding bieden;
- telefonisch beschikbaar zijn vóór of bij het begin van de huurperiode om de automobilist naar de parkeerplaats te leiden;
- er voor te zorgen dat de parkeerplaats gemakkelijk toegankelijk is voor de automobilist en niet wordt geblokkeerd aan het begin van of tijdens de huurperiode;
- er voor te zorgen dat de parkeerplek schoon, opgeruimd en vrij van afval is aan het begin van de huurperiode;
- de automobilist schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit de nalatigheid van de eigenaar in verband met de parkeerplaats, behalve in het geval dat dergelijk verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven worden veroorzaakt door nalatige handelingen of weglatingen van de automobilist;
- beleefd te zijn tegen de automobilist en te helpen en samen te werken met de automobilist bij het lokaliseren van de parkeerplaats.Hoewel de automobilist de eerste verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn voertuig tijdens de huurperiode en de eigenaar niet verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid van de automobilist of het voertuig, zal de eigenaar niet opzettelijk iets doen of nalaten dat of het voertuig of personen in gevaar brengt.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE AUTOMOBILISTEN

De automobilist is primair verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn voertuig tijdens de huurperiode. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de automobilist of het voertuig.

De automobilist mag geen andere persoon dan de in de bevestigingsmail genoemde automobilist toestaan en staat op geen enkel moment gedurende de huurperiode toe dat enig ander voertuig dan het in de bevestigingsemail gespecificeerde voertuig de parkeerplaats bezet. Deze overeenkomst is persoonlijk voor de automobilist en de eigenaar en mag niet worden overgedragen aan een andere persoon. Als iemand anders dan de in de bevestigingsmail genoemde automobilist de parkeerplaats probeert te gebruiken of als iemand tijdens de huurperiode probeert een ander voertuig in de parkeerplaats te parkeren, kan de eigenaar de toegang tot die persoon en zijn voertuig weigeren (zelfs als hij de toestemming van de automobilist heeft).

De automobilist vertegenwoordigt, garandeert en stemt ermee in dat hij:

- erkent dat de parkeerplaats eigendom van iemand anders is en gaat ermee akkoord geen toegang te krijgen tot enig ander deel van het eigendom waaraan de parkeerplaats is bevestigd.

De automobilist moet:

- de automobilist gaat ermee akkoord dat hij geen vals account bij Mobypark zal aanmaken of zijn account zal gebruiken voor immorele of illegale activiteiten of doeleinden, inclusief (zonder limiet) kwaadwillende of frauduleuze boekingen of witwassen van geld.

De automobilist garandeert dat hij:

- de parkeerplaats schoon, netjes en vrij van afval houdt en de parkeerplaats in dezelfde staat achterlaat als waarin die werd aangetroffen;
- het voertuig parkeert in de parkeerplaats zonder aangrenzende of nabijgelegen parkeerplaatsen of eigendommen te blokkeren;
- de eigenaar en Mobypark tijdens de huurperiode op de hoogte brengt van enige schade aan de parkeerplaats zodra deze zich voordoet;
- in de parkeerplaats niets doet of laat doen wat schadelijk is of kan worden, (al dan niet uitvoerbaar) schade, ergernis, ongemak of overlast voor de eigenaar of de eigenaar of bewoner van naburige eigendom;
- geen illegale of immorele activiteiten zal uitvoeren vanuit de parkeerplaats;
- geen enkele zakelijke activiteit zal uitvoeren vanuit de parkeerplaats;
- de parkeerplaats niet zal gebruiken voor andere doeleinden dan voor parkeren;
- een verzekering op het voertuig heeft zoals vereist door de toepasselijke wetgeving;
- de eigenaar schadeloos zal stellen voor alle verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit de nalatigheid van de automobilist in verband met de parkeerplaats, behalve in het geval dat dergelijk verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven worden veroorzaakt door nalatige handelingen van de eigenaar;
- beleefd is tegen de eigenaar;
- hij stemt er mee in van deze voorwaarden kennis te nemen en in overeenstemming hiermee te handelen;
- geen gebruik te maken van de parkeerplaats of om te gaan met de eigenaar op een manier die kan worden beschouwd als schadelijk voor het bedrijf of de reputatie van Mobypark of die onze relatie met een eigenaar nadelig zou kunnen beïnvloeden;
- niet te proberen om rechtstreeks contact op te nemen met een eigenaar totdat een boeking is bevestigd;
- niet te proberen om een op het platform geadverteerde parkeerplaats te boeken, anders dan via een boeking;
- ons te voorzien van correcte informatie en er voor te zorgen dat alle gegevens die we hebben over de automobilist (inclusief zijn e-mailadres) up-to-date en geldig zijn;
- het platform niet te gebruiken op een manier die de reputatie van Mobypark of het gebruik en genot van het platform of onze service door andere gebruikers of derden nadelig kan beïnvloeden;
- een verzekering op het voertuig te handhaven zoals vereist in de toepasselijke wetgeving;
- de automobilist heeft de bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan met Mobypark en elke overeenkomst met een eigenaar voor het gebruik van een Parkeerplek;
- hij heeft een geldig rijbewijs, kentekenbewijs en verzekering;
- alle staats- of lokale vergoedingen, belastingen of heffingen die van toepassing zijn op het voertuig zijn betaald.


8. BOEKINGEN

Het platform biedt twee boekingsmethoden: directe boekingen en boeking bij overeenkomst. De lijst voor een parkeerplaats geeft aan welke methode moet worden gebruikt in relatie tot die parkeerplaats.

Als een parkeerplaats kan worden geboekt via directe boekingen, zal de automobilist de beschikbaarheid ervan kunnen zien in de aanbieding. Als de datums die de automobilist nodig heeft beschikbaar zijn, kan hij de vereiste datums en tijden selecteren. Als de automobilist zich nog niet bij ons heeft geregistreerd, wordt hem op dit punt gevraagd om dit te doen.

Als de plaats niet wordt gereserveerd via directe boeking, kan de automobilist een vraag stellen over de beschikbaarheid van de parkeerplaats ("boeking"). Als de automobilist zich nog niet bij ons heeft geregistreerd, zal hem dat worden gevraagd op het moment dat hij zijn eerste vraag stelt.

We zullen een verzoek doorgeven aan de eigenaar van de parkeerplaats en zullen de automobilist een e-mail sturen zodra de eigenaar heeft gereageerd om te antwoorden of de parkeerplaats wel of niet beschikbaar is voor de gevraagde datum of periode.

Als de parkeerplaats beschikbaar is, zullen we een e-mail sturen met bevestiging van de details van het verzoek van de automobilist, de datum of huurperiode. De eigenaar zal worden uitgenodigd om in te loggen op de website om de boeking van de automobilist te bevestigen.

De automobilist gaat een overeenkomst aan met Mobypark. Mobypark is echter niet aansprakelijk jegens de automobilist met betrekking tot de parkeerplaats. Wij zijn geen vastgoedmakelaar, -agent of -verzekeraar. We hebben geen controle over het gedrag van automobilisten of eigenaren van parkeerplaatsen en wijzen alle aansprakelijkheid in dit opzicht af voor zover dit wettelijk is toegestaan.


9. BETALING

Zodra het programma de vereiste datums en tijden heeft geselecteerd, vragen we de automobilist om betaling. We zullen de automobilist ook vragen om te bevestigen dat hij deze voorwaarden accepteert.

Zodra we de betaling hebben ontvangen en de chauffeur deze voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt de boeking naar de eigenaar gestuurd om te worden bevestigd. We sturen de automobilist een e-mail ter bevestiging van de boeking ("bevestigingsmail") met een telefoonnummer van de eigenaar en gedetailleerde instructies met betrekking tot de boeking.

De eigenaar aanvaardt dat betaling van de vergoedingen aan Mobypark een volledige kwijting van de betalingsverplichtingen van de automobilist voor die boeking vertegenwoordigt. Raadpleeg de sectie 'Hoe ontvang ik de betaling als ik mijn parkeerplaats verhuur?' in de veel gestelde vragenrubriek voor meer informatie over betalingen. Facturen zijn volgens TOMS regels (er is geen BTW zichtbaar).


10. EINDE VAN DE HUURPERIODE/OVERSCHRIJDINGEN

De automobilist moet de parkeerplaats verlaten aan het einde van de huurperiode. De exacte vertrektijd vanaf de parkeerplek is vermeld in de bevestigingsmail.

Boek direct parkeerplaatsen: op die parkeerplaatsen met "boek direct", wordt voor overschrijdingen van de huurperiode 3 keer de prijs per uur gerekend voor elk extra uur dat de auto overschrijdt. Mobypark beslist of de chauffeur al dan niet moet betalen, op basis van de beschikbaarheid van de garage en de gemaakte reserveringen in de garage. Welke beslissing Mobypark ook neemt, de automobilist is daaraan gebonden.

Niet-direct boekbare parkeerplaatsen: tenzij de eigenaar akkoord is gegaan met een latere vertrektijd of een verdere huurperiode (en de eigenaar is het met de automobilist eens dat een dergelijke overeenkomst via Mobypark moet lopen), is de automobilist aansprakelijk voor:

de vergoeding voor een volledige dag voor de parkeerplaats voor elk voltooid uur dat de automobilist extra blijft na het einde van de huurperiode, tot een maximum van € 150, indien de eigenaar een privépersoon is; of

€ 15 voor elk voltooid uur dat de automobilist na het einde van de huurperiode langer blijft, indien de eigenaar een bedrijf is, tot een maximum van € 150.

De eigenaar geeft Mobypark toestemming om de extra kosten van de automobilist in naam van de eigenaar te innen.

Als de automobilist langer dan 3 uur overschrijdt, behoudt de eigenaar zich het recht voor om een derde partij te vragen de automobilist uit de parkeerplaats te verwijderen (en de automobilist zal de kosten van dergelijke actie in rekening worden gebracht).


11. ANNULERING

Boekingen nog niet goedgekeurd door de eigenaar: de automobilist moet zijn boeking annuleren door in te loggen bij Mobypark en de annulering via de website te verwerken. Kennisgeving van annulering wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de automobilist een annuleringsverzoek voor zijn boeking afgeeft. Mobypark is niet verantwoordelijk voor transmissiefouten.

Boeking na goedkeuring door de eigenaar of boek direct van parkeerplaatsen: de automobilist kan volledige terugbetaling ontvangen voor een transactie, exclusief de servicekosten, door in te loggen op de website en te annuleren in het dashboard van de automobilist. De terugbetaling vindt plaats als er 24 uur vóór de dag van aankomst is geannuleerd.

Automobilisten kunnen ook een e-mail sturen naar contact@mobypark.com. Als norm zal een annulering na 24 uur voorafgaand aan de dag van aankomst niet worden terugbetaald.

Als de automobilist de boeking niet annuleert met behulp van de annuleringsprocedure van Mobypark, is hij aansprakelijk voor het volledige bedrag van de aan de eigenaar verschuldigde vergoedingen en ontvangt hij geen enkele terugbetaling.

In het geval dat uitzonderlijke omstandigheden buiten de redelijke controle van de automobilist liggen en de automobilist de parkeerplaats niet langer nodig heeft, kan hij een uitzonderlijke annulering aanvragen en kan hij een terugbetaling ontvangen. De automobilist moet Mobypark informeren over de uitzonderlijke omstandigheden voordat de huurperiode begint. De automobilist en de eigenaar gaan ermee akkoord dat, ongeacht of een annulering het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden en of een terugbetaling verschuldigd is, naar goeddunken van Mobypark zal worden besloten over het bedrag van de restitutie (indien van toepassing) en beide partijen zijn het er mee eens dat de beslissing van Mobypark bindend is.

Als de eigenaar de boeking van de automobilist moet annuleren vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de redelijke controle van de eigenaar liggen, stemt de eigenaar ermee in om Mobypark te informeren. De partijen zijn het erover eens dat Mobypark de opdracht krijgt contact op te nemen met de automobilist met voorstellen voor geschikte alternatieve parkeerplaatsen die moeten worden aangeleverd door een andere geregistreerde Mobypark-eigenaar. Mobypark geeft de garantie dat alternatieve parkeergelegenheid kan worden gevonden en aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het falen van de eigenaar of de automobilist om de boeking te honoreren of voor de kosten van alternatieve parkeerkosten of andere kosten die direct of indirect ontstaan als gevolg van de schending van enige voorwaarden van deze overeenkomst.

De eigenaar gaat ermee akkoord dat als hij een boeking moet annuleren en de omstandigheden niet uitzonderlijk zijn of niet verder gaan dan de redelijke controle door de eigenaar, de automobilist recht heeft op een volledige terugbetaling inclusief de servicekosten (indien Mobypark geen geschikt alternatief kan regelen) en de eigenaar stemt er ook mee in om eventuele extra kosten te dekken die de automobilist moet betalen voor geschikte alternatieve parkeervoorzieningen (tot een maximum van € 45 per dag als de parkeerplaats in de Europese Unie is).

De automobilist en de eigenaar komen overeen dat het al dan niet annuleren van een eigenaar het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden die buiten de redelijke controle van de eigenaar liggen en of de eigenaar verantwoordelijk is voor de extra kosten van de automobilist, naar goeddunken van Mobypark die beslist over de hoogte van de compensatie (indien nodig) en elke partij stemt ermee in dat de beslissing van Mobypark bindend zal zijn.


12. BEËINDIGING

Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, besluiten uw account te beperken, op te schorten, te deactiveren of te annuleren.

Als wij onze discretie op grond van deze voorwaarden uitoefenen om dit te doen, kan een van de volgende zaken met of zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg gebeuren: (a) uw account zal worden gedeactiveerd of opgeschort, uw wachtwoord zal worden uitgeschakeld en u zult geen toegang hebben tot het platform, uw account of ondersteuning krijgen van onze klantenservice (b) eventuele lopende of geaccepteerde toekomstige boekingen als eigenaar of automobilist zullen onmiddellijk worden beëindigd, (c) we kunnen uw automobilist of eigenaren meedelen dat een potentiële of bevestigde boeking is geannuleerd, (d) we kunnen automobilisten volledig terugbetalen voor alle bevestigde reserveringen, ongeacht reeds bestaande annuleringsvoorwaarden, (e) we kunnen contact opnemen met automobilisten om hen te informeren over mogelijke alternatieve parkeerplaatsen van andere eigenaren die mogelijk beschikbaar zijn op het platform en (f) u hebt geen recht op enige compensatie voor reserveringen of boekingen (zelfs als deze zijn bevestigd) die zijn geannuleerd als gevolg van een schorsing, de-activering of beëindiging van uw account bij ons.

U kunt uw account op elk moment annuleren via de functie "account annuleren" van het platform of door ons een e-mail te sturen. Houd er rekening mee dat als uw account is geannuleerd, we niet verplicht zijn om informatie die u op het platform heeft geplaatst te verwijderen of aan u te retourneren.


13. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op ons platform wordt getoond, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan en wordt verstrekt op een "as is" basis. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door enige wet, regelgeving, statuut, gewoonterecht of billijkheid.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle.

Hoewel we er naar streven u de best mogelijke service te bieden, beloven wij niet dat de services op het platform aan uw eisen zullen voldoen. We kunnen niet garanderen dat de services foutloos zijn.

Uw toegang tot het platform kan af en toe worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of services mogelijk te maken. We zullen proberen de service zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, te herstellen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om de toegang tot het platform voor een bepaalde periode te schorsen en dergelijke onderbrekingen vormen geen inbreuk door ons op deze voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig zakelijk, financieel of economisch verlies noch voor enige gevolg- of indirecte schade (zoals verloren reputatie, gederfde winst of gemiste kans) die voortvloeit uit uw gebruik van het platform ook al is een dergelijk verlies geleden als gevolg van onze nalatigheid of anderszins.

Door het platform te gebruiken, stemt u ermee in dat elk juridisch verhaal of aansprakelijkheid die u tracht te verkrijgen voor handelingen of nalatigheid van andere leden of andere derde partijen beperkt zal zijn tot een vordering tegen de specifieke leden of andere derden die u schade hebben berokkend. U stemt ermee in niet te proberen om Mobypark aansprakelijk te stellen of bij ons verhaal te halen met betrekking tot dergelijke acties of nalatigheden. Daarom raden we u aan rechtstreeks met andere leden van het platform te communiceren over door u gemaakte boekingen of aanbiedingen. Deze beperking is niet van toepassing op enige claim van een eigenaar tegen Mobypark met betrekking tot de overmaking van ontvangen betalingen van een automobilist door Mobypark namens een eigenaar, die onderworpen zijn aan de beperkingen beschreven in de onderstaande sectie


14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Mobypark is niet aansprakelijk voor gederfde winsten, verlies van gegevens of kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten of voor enige claim of eis tegen een gebruiker door een andere partij. Mobypark is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg-, speciale, indirecte of voorbeeldige schade, die het gevolg is van (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van het platform of de dienst, (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit toegang tot en gebruik van het platform of de dienst of elke boeking voor zover dit wettelijk is toegestaan, (iii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of enige persoonlijke, institutionele, technische of andere informatie daarin opgeslagen, (iv) enige onderbreking of beëindiging van de verzending naar of van het platform, (v) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke, die naar of via het platform kunnen worden verzonden door een derde partij, of voor enige verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van het platform, ongeacht de oorzaak en onder enige aansprakelijkheidstheorie (inclusief nalatigheid), zelfs indien de mogelijkheid van dergelijke schade bekendwas. Gebruikers erkennen dat de bedragen die op grond van deze voorwaarden zijn verschuldigd, gedeeltelijk op deze beperkingen zijn gebaseerd, en komen verder overeen dat deze beperkingen van toepassing zijn niettegenstaande enige tekortkoming in het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

Voor alle duidelijkheid: de aansprakelijkheid die is uitgesloten krachtens clausule 13a omvat alle verliezen die voortvloeien uit de transacties van een gebruiker met een andere gebruiker of die voortvloeien uit de parkeerplaats en wij zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor handelingen of nalatigheden van een andere gebruiker in verband met de parkeerplaats of de boeking van de automobilist.

Onze aansprakelijkheid jegens een gebruiker voor alle verliezen met betrekking tot het gebruik van het platform is beperkt tot het totale bedrag dat de gebruiker Mobypark heeft betaald.

Er mag geen enkele vordering tegen ons worden ingesteld met betrekking tot het gebruik van het platform later dan 12 maanden na de boeking waarop de claim betrekking heeft.


15. BELASTINGEN

De eigenaar is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle vergoedingen en toepasselijke verkoopbelastingen, belasting op de toegevoegde waarde, inkomstenbelastingen, belastingen op goederen en diensten en andere vergelijkbare gemeentelijke, staats- en lokale indirecte belastingen of andere bronbelasting en persoonlijke of bedrijfsinkomensbelastingen ("belastingen") onder deze overeenstemming. Als de betalingsmethode van de eigenaar mislukt, kunnen we vergoedingen innen die zijn verschuldigd met behulp van andere verzamelmechanismen en behouden wij ons het recht voor om de eigenaar extra kosten in rekening te brengen (inclusief juridische kosten) bij het innen van vergoedingen door het incasseren, gebruik te maken van de diensten van een extern incassobureau of gerechtelijke procedures te starten. Dergelijke kosten en vergoedingen omvatten extra administratiekosten van €75 plus btw.


16. GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS

Iedere partij gaat ermee akkoord dat als er een geschil ontstaat met betrekking tot de parkeerplaats of anderszins tijdens of na de huurperiode, Mobypark een besluit zal nemen waaraan elke partij is gebonden. Mobypark is gemachtigd betalingen van beide partijen te innen (indien mogelijk) om een dergelijke oplossing te effectueren.

Beide partijen machtigen Mobypark om het geschil of de klacht naar eigen goeddunken op te lossen en gaan ermee akkoord zich aan alle beslissingen te houden, inclusief het eisen van restituties of een vergoeding tot een maximum van € 250.

Artikel 12a of 12b doen geen afbreuk aan het recht van iedere partij om een claim tegen de ander te brengen of te schikken.

Geen van beide partijen is jegens de ander aansprakelijk voor winstderving, verlies van gegevens of kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten of voor enige gevolgschade, speciale, indirecte of exemplarische schade die het gevolg is van deze overeenkomst, de parkeerplaats of de huurperiode onder enige theorie van aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid), zelfs indien de mogelijkheid van dergelijke schade bekend was.

De aansprakelijkheid van de eigenaar voor alle verliezen (met uitzondering van opzettelijke of roekeloze schade aan eigendommen, fraude, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid) is beperkt tot de kosten van het verkrijgen van een vervangende parkeerplaats voor de overeengekomen huurperiode of het bedrag van de parkeerplaats vergoedingen en kosten betaald door de automobilist plus € 250.

De aansprakelijkheid van de automobilist voor alle verliezen (met uitzondering van opzettelijke of roekeloze schade aan eigendommen, fraude of persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid) zal beperkt zijn tot het bedrag van de parkeerplaats en eventuele extra kosten tot maximaal € 250.


17. INTELLECTUEEL EIGENDOM

We behouden ons alle rechten voor met betrekking tot onze auteursrechten, ongeacht of deze in het bezit zijn van of in licentie bij ons, en alle rechten zijn voorbehouden aan onze geregistreerde en niet-gedeponeerde handelsmerken (eigendom van of in licentie aan ons) die op dit platform verschijnen.

Door via gebruikers gegenereerde inhoud op dit platform weer te geven, wijst u uitdrukkelijk alle auteursrechten en andere rechten op dergelijke inhoud aan ons toe (en stemt u ermee in afstand te doen van alle morele rechten met betrekking tot dergelijke inhoud). Om twijfel te voorkomen, we mogen alle van de gebruikers gegenereerde inhoud voor een van onze andere zakelijke doeleinden gebruiken, zelfs na beëindiging van uw registratie of lidmaatschap.

Wij screenen geen door gebruikers gegenereerde inhoud (inclusief inhoud met betrekking tot beschikbare parkeerplaatsen) of informatie op het platform en we kunnen geen enkele garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Gebruikers van dit platform worden uitdrukkelijk gevraagd om geen lasterlijke, misleidende of aanstootgevende inhoud of inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van andere personen (bijvoorbeeld auteursrecht) te publiceren. Dergelijke inhoud is in strijd met ons beleid, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud en de verantwoordelijke gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade of andere aansprakelijkheid die ontstaat. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen in verband met enige aansprakelijkheid die wij kunnen lijden als resultaat van dergelijke inhoud.

Dit platform of een deel van dit platform mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag delen van de inhoud van het platform niet systematisch eruit halen en/of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag met name geen gebruik maken van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en er uitlichten van gegevens (één keer of vele malen) voor hergebruik van substantiële delen van dit platform zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


18. GEEN WERVING

Geen enkele gebruiker zal klanten, leveranciers, licentiehouders of zakelijke relaties van Mobypark, een automobilist of een eigenaar vragen om diensten aan te bieden of uit te voeren door middel van communicatie, inclusief schriftelijke en mondelinge communicatie door uzelf of een derde partij, om transacties buiten het platform uit te voeren.


19. ALGEMEEN

Geen van de partijen is aansprakelijk jegens de ander of wordt geacht in overtreding van deze voorwaarden te zijn vanwege een vertraging in het uitvoeren of niet nakomen van een van hun verplichtingen, indien de vertraging of het falen te wijten is aan een geval van overmacht, buiten hun redelijke controle, zoals zwaar weer, bodemdaling, uitschakeling van nutsvoorzieningen, inbraak, natuurramp, stakingen, overheidsoptreden, terrorisme, oorlog of burgerlijke onrust.

Behoudens in geval van fraude vertegenwoordigen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen ze alle eerdere marketinginformatie, verklaringen of overeenkomsten, al dan niet schriftelijk vastgelegd.

De partijen zijn het erover eens dat deze voorwaarden onder alle omstandigheden eerlijk en redelijk zijn. Als een bepaling van deze voorwaarden echter niet geldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, maar geldig zou zijn als een deel van de tekst werd verwijderd, is die bepaling van toepassing met de weglatingen die nodig zijn om deze geldig te maken. Als een van de bepalingen in deze voorwaarden niet geldig wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht.

Als u deze algemene voorwaarden overtreedt en we besluiten om geen actie te ondernemen of we laten na dit te doen, dan hebben wij nog steeds het recht om actie te ondernemen en onze rechten voor een andere schending af te dwingen.

We kunnen de indeling van het platform, de geleverde diensten of de inhoud van het platform te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.


20. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflictenrecht. U en wij komen overeen om ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbank van Amsterdam.

Verdere vragen: als u op enig moment contact met ons wil opnemen over onze gebruiksvoorwaarden, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar contact@mobypark.com.