Privacyverklaring Mobypark

1 mei 2018


Je privacy is voor Mobypark van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het platform www.mobypark.com allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Mobypark.


Afhandelen reservering
Wanneer je bij ons een reservering maakt, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens aan de eigenaar van de gereserveerde parkeerplaats geven zodat je uiteindelijk gebruik kan maken van jouw gereserveerde parkeerplaats. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie. Tevens krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres,telefoonnummer en kentekennummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten om onze service van het platform te verlenen. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de reserveringen werken wij samen met:

  • Onze betalingsprovider Adyen
  • Nexmo, Mailchimp

Van deze partijen is Mailchimp gevestigd buiten de EU.


Toegang portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het platform. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.


Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons platform.Met deze statistieken verbeteren we ons platform om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en boekingshistorie en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.


Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie gemakkelijk gebruiken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account en het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.


Je account
Bij bepaalde onderdelen van ons platform moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij het platform. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.


Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via je account en het portaal kun je dit ook doorgeven.


Locatiegegevens
Soms is het nodig voor ons platforml www.mobypark.com om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In ons platform zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.


Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je dit niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je ons platform voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons platform werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons platform gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons platform wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Mobypark
Oudeschans 85-2
1011 KW Amsterdam
contact@mobypark.com
+31202335400