Crowdfunding - investeren voor iedereen

Het leek tot het einde van de twintigste eeuw alleen voor illuminati of insiders weggelegd; investeren in een bedrijf. Tot het fenomeen van Crowdfunding zich ontwikkelde.
Terug naar het blogoverzicht

Crowdfunding - investeren voor iedereen

06-02-2016

Het leek tot het einde van de twintigste eeuw alleen voor illuminati of insiders weggelegd; investeren in een bedrijf. Tot het fenomeen van Crowdfunding zich ontwikkelde. Het idee is van crowdfunding is tot bloei gekomen in de culturele sector en muziekindustrie en kent vandaag de dag een wereldwijde bron voor startups, ideeën en de community. Crowdfunding heeft ook ondernemend Nederland bereikt en de ervaringen tot dusver zijn positief.

Crowdfunding

De crowd betreft de gemeenschap bestaande uit personen en een funding betreft het bedrag dat deze personen gezamenlijk investeren in een concept of bedrijf. In de film, muziek en theaterindustrie werden fans benaderd om het creëren van een film of theaterstuk tot een succes te brengen. Crowdfunding kent haar oorsprong in Amerika en heeft in het afgelopen decennium een positieve invloed gehad in Nederland. Uit een publicatie van DouwenKoren (2015) blijkt dat het afgelopen jaar 63 miljoen is opgehaald met behulp van Crowdfunding, een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Hoe werkt het eigenlijk?

Er zijn verschillende vormen van Crowdfunding. Een investering kan via Crowdfunding betrekking hebben op een lening, een beloning, een aandelenruil of een donatie.

Je stelt een lening beschikbaar. Een lening dient als investering met een rente (tussen de 4% en 8%) op jaarbasis. Je investeert een klein of groot bedrag en de rente krijg je doorgaans op jaarbasis uitbetaald en mogelijk met een deel van de lening die je als investeerder gebracht hebt. Het gebruik van het type lening en de percentages zijn afhankelijk van het platform en de initiatiefnemer.

Je krijgt er iets tastbaars voor terug. Je kan een initiatief ook steunen door eigen vermogen beschikbaar te stellen in ruil voor hetzelfde of een ander product.

Je investeert in ruil voor aandelen. Initiatieven kunnen aandelen beschikbaar stellen voor de crowdfunding. Indien een initiatiefnemer hier voor kiest krijg je direct of binnen aanzien bare tijd aandelen terug afhankelijk van de waarde van het initiatief.

Je doneert een bedrag aan het initiatief. Wil je een initiatief steunen zonder er daadwerkelijk iets voor terug te krijgen dan kan je een donatie ter beschikking stellen. Dit is wederom een vrij bedrag die je ter beschikking stelt zonder tegenprestatie.

Bovengenoemde vormen zijn gangbaar als het gaat om een crowdufunding. Doorgaans worden er voor een crowdfunding een of twee vormen gekozen en /of een combinatie van bovengenoemde vormen.

Crowdfunding; een risico en een kans

Investeren in een idee of een startup is een risico en een kans. Het is een risico dat je deelt met initiatiefnemers en een kans om daar langdurig onderdeel van uit te maken. Crowdfunding kent een positieve ontwikkeling in Nederland en maakt investeren voor iedereen mogelijk.

Wil je meer weten over de crowdfunding van Mobypark? Ga dan naar http://www.oneplanetcrowd.com/nl/project/115574.

Fabian

Ambassador of the Sharing Economy