Wat gebeurt er als ik de parkeerplaats niet op tijd verlaat?

Mobypark is onderdeel van de deeleconomie en vertrouwt erop dat haar leden respectvol omgaan met elkaar en elkaars eigendom. Om de betrouwbaarheid te vergroten, vragen we daarom ook beide partijen om een review na het einde van de boekingsperiode.

Voor parkeerplaatsen die toebehoren aan particulieren verwachten we dat je als huurder tijdig de eigenaar op de hoogte stelt als er een wijziging is in de afgesproken tijd. Als je de parkeerplaats niet tijdig verlaat, dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Voor parkeerplaatsen die toebehoren aan bedrijven wordt een vertraging van een half uur getolereerd. Indien je een vertraging oploopt die langer duurt dan 30 minuten, zullen we eventuele extra kosten achteraf verrekenen. In het algemeen geldt dat als je realiseert dat je jouw parkeertijd moet verlengen, je een nieuwe reservering moet maken voor de extra parkeerperiode, aangezien jouw plek anders al door iemand anders kan worden geboekt.

Indien een misdraging of een vorm van schade waarbij de huurder of verhuurder de schuldige is, is Mobypark bevoegd om een vergoeding op te eisen.
In geval van ernstige overtredingen en het niet respecteren van de overeenkomst met de parkeerder, kunnen er sancties volgen.